Texnoloji imkanlar


 • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  ВД-306
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Nominal güc:

  32 kVt
 • Qidalandırıcı gərginlik:

  380 V
 • İşçi gərginlik:

  32 V
 • Nominal tezlik:

  50 H
 • Cərəyan şiddəti (max):

  315 А
 • Güc dövrü:

  60%
 • Qabarit ölçüləri:

  560 x 510 x 660 mm
 • Çəkisi:

  104 kq
 • Sayı:

  2 dəst • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  ESAB Warrior 500i cc/cv
 • İstehsalçı:

  İsveç
 • Nominal güc:

  120 kVt
 • Qidalandırıcı gərginlik:

  380-460 V
 • İşçi gərginlik:

  54 V
 • Nominal tezlik:

  50/60 H
 • Cərəyan şiddəti (max):

  500 А
 • Qabarit ölçüləri:

  712x 325 x 700 mm
 • Çəkisi:

  52 kq
 • Sayı:

  19 dəst • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  ZD5(D)
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Nominal güc:

  90 kVt
 • Qidalandırıcı gərginlik:

  380 V
 • İşçi gərginlik:

  44 V
 • Nominal tezlik:

  50 H
 • Cərəyan şiddəti (max):

  1250 А
 • Güc dövrü:

  100%
 • Qabarit ölçüləri:

  780x 660 x 1400 mm
 • Çəkisi:

  410 kq
 • Sayı:

  10 dəst • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  Lincoln invertec 270 T
 • İstehsalçı:

  Amerika
 • Nominal güc:

  90 kVt
 • Qidalandırıcı gərginlik:

  380 V
 • İşçi gərginlik:

  30.8 V
 • Nominal tezlik:

  60 H
 • Cərəyan şiddəti (max):

  270 А/35%
 • Qabarit ölçüləri:

  385 x 215 x 480mm
 • Çəkisi:

  15.2 kq
 • Sayı:

  10 dəst • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  ESAB LHF 400
 • İstehsalçı:

  İsveç
 • 35% güc dövrü:

  400 A
 • 60% güc dövrü:

  315 A
 • 100% güc dövrü:

  250 A
 • Quraşdırma diapazonu (DC):

  8 A/20V - 400 A/36V
 • Açıq dövrə gərginliyi:

  80-87 V
 • Açıq dövrə gücü:

  340W
 • Maksimal cərəyan effekti:

  74%
 • Çəkisi:

  195 kq
 • Qabarit ölçüləri:

  1310x 765 x 705 mm
 • Sayı:

  36 dəst • Qaynaq aparatı
 • Modeli/markası:

  Askaynak Express ultra 251
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Giriş gərginliyi:

  380 V ± % 10 / 3 faza
 • Yükləmə:

  13 kVA (35% güc dövrü ilə)
 • Tezlik:

  50/60 Hertz
 • Cərəyan güc dövrü ilə (10 dəq güc dövrü):

  150 A
 • Qaynaq cərəyanının tənzimlənən diapazonu:

  10 – 250 A
 • Maksimal açıq dövrə gərginliyi:

  80 V
 • Qabarit ölçüləri:

  440x240x500 mm
 • Çəkisi:

  21.5 kq • Stend (Bükmə avadanlıq)
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Mühərrik gücü:

  52 kVt
 • Bükmə avadanlığın diametri:

  500 mm
 • İş sahəsi:

  30000 x 15000 mm
 • Qabarit ölçüləri:

  35000 x 16000 mm
 • Çəkisi:

  140000 kq
 • İş prinsipi və üstünlüyü:

  Çənlərin zavod şəraitində bükmə üsulla hazırlanması və tikinti sahəsinə rahat çatdırılması • Dəmirkəsən qayçı
 • Modeli/markası:

  H-478 M
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Mühərrik gücü:

  45 kVt
 • Kəsilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  20 mm
 • Kəsilən polad vərəqənin eni (max):

  2200 mm
 • Dayaqlar arasında məsafə:

  2375 mm
 • Kəsilən polad vərəqənin arxa dirəmə ilə uzunluğu (max):

  1000 mm
 • Kəsmə bucağı:

  2,10
 • Qabarit ölçüləri:

  3240 x 3150 x 2350 mm
 • Çəkisi:

  12000 kq
 • Sayı:

  2 • Dəmirkəsən qayçı
 • Modeli/markası:

  ERFURT 25/3150
 • İstehsalçı:

  Almaniya
 • Mühərrik gücü:

  40 kVt
 • Kəsilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  25 mm
 • Kəsilən polad vərəqənin eni (max):

  3150 mm
 • Dayaqlar arasında məsafə:

  3250 mm
 • Kəsilən polad vərəqənin arxa dirəmə ilə uzunluğu (max):

  1000 mm
 • Sıxma gücü (max):

  40 t
 • Kəsmə bucağı:

  2,50
 • Qabarit ölçüləri:

  5300 x 3700 x 3200 mm
 • Çəkisi:

  41890 kq • Universal qayçı
 • Modeli/markası:

  HB 5222
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Mühərrik gücü:

  7,5 kVt
 • Kəsilən metal prokatın diametri (max):

  50 mm
 • Kəsilən dördbucağın ölçüləri (max):

  45 mm
 • Kəsilən zolağın ölçüləri (max):

  140 x 20 mm
 • Kəsilən şvellerin nömrəsi (max):

  5 - 18
 • Kəsilən ikitavrın nömrəsi (max):

  10 - 18
 • Kəsilən bucaqlığın ölçüləri (max):

  125 x 125 x 12 mm
 • Xüsusi qayçılarla kəsilən bucaqlığın ölçüləri (max):

  160 x 125 x 12 mm
 • Qabarit ölçüləri:

  2025 x 1070 x 1800 mm
 • Çəkisi:

  2700 kq
 • Sayı:

  2 • Deşici dəzgah
 • Modeli/markası:

  2A55
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Dəqiqlik sinifi:

  N (normal)
 • Mühərrik gücü:

  7,5 kVt
 • Deşmə qabiliyyəti (max):

  50 mm
 • Deşmə başlığın üfuqi hərəkəti (max):

  1050 mm
 • Düzünə fırlanma tezliyi:

  30 - 1900 dövr/dəq
 • Geriyə fırlanma tezliyi:

  37,4 - 1900 dövr/dəq
 • Qolun şaquli hərəkəti (max):

  680 mm
 • Qolun şaquli hərəkətin surəti:

  1,4 m/s
 • Qolun fırlanma dərəcəsi:

  3600
 • Qabarit ölçüləri:

  2625 x 968 x 3265 mm
 • Çəkisi:

  4100 kq • Deşici dəzgah
 • Modeli/markası:

  2A554-1
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Dəqiqlik sinifi:

  N (normal)
 • Mühərrik gücü:

  7,5 kVt
 • Deşmə qabiliyyəti (max):

  63 mm
 • Deşmə başlığın üfuqi hərəkəti (max):

  1225 mm
 • Fırlanma tezliyi:

  18 - 2000 dövr/dəq
 • Qolun şaquli hərəkəti (max):

  750 mm
 • Qolun şaquli hərəkətin surəti:

  1,4 m/s
 • Qolun fırlanma dərəcəsi:

  3600
 • Qabarit ölçüləri:

  2665 x 1030 x 3500 mm
 • Çəkisi:

  4800 kq • Deşici dəzgah
 • Modeli/markası:

  2А576Ф1
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Dəqiqlik sinifi:

  N (normal)
 • Mühərrik gücü:

  11 kVt
 • Deşmə qabiliyyəti (max):

  75 mm
 • Deşmə başlığın üfuqi hərəkəti (max):

  2000 mm
 • Fırlanma tezliyi:

  9 - 1800 dövr/dəq
 • Qolun şaquli hərəkəti (max):

  1100 mm
 • Qolun şaquli hərəkətin surəti:

  1,4 m/ss
 • Qolun fırlanma dərəcəsi:

  3600
 • Qabarit ölçüləri:

  4180 x 1280 x 4125 mm
 • Çəkisi:

  11850 kq • Şaquli deşici dəzgah
 • Modeli/markası:

  2A135
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Mühərrik gücü:

  15 kVt
 • Deşmə qabiliyyəti (max):

  35 mm
 • Fırlanma tezliyi:

  68 - 1100 dövr/dəq
 • İş masası:

  450 x 500 mm
 • İş masanın şaquli hərəkəti:

  325 mm
 • T-tipli pazların sayı:

  3
 • Qabarit ölçüləri:

  1240 x 810 x 2500 mm
 • Çəkisi:

  1300 kq • Polad vərəqə bükən avadanlıq (vals)
 • Modeli/markası:

  УВ-1800/10
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Avadanlığın gücü:

  14,5 kVt
 • Əyilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  10 mm
 • Əyilən polad vərəqənin eni (max):

  2000 mm
 • Yuxarı valın diametri:

  240 mm
 • Əymə sürəti (max):

  7 m/s
 • Qabarit ölçüləri:

  3800 x 1000 x 1260 mm
 • Çəkisi:

  3580 kq
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla elektromexanik əymə • Polad vərəqə əyən avadanlıq (vals)
 • Modeli/markası:

  УВ-1800/20
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Avadanlığın gücü:

  51 kVt
 • Əyilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  20 mm
 • Əyilən polad vərəqənin eni (max):

  2000 mm
 • Yuxarı valın diametri:

  285mm
 • Əymə sürəti (max):

  7 m/s
 • Qabarit ölçüləri:

  3400 x 1100 x 1660 mm
 • Çəkisi:

  14710 kq
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla elektromexanik əymə • Polad vərəqə əyən avadanlıq (vals)
 • Modeli/markası:

  УВ-3000/18
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Avadanlığın gücü:

  31 kVt
 • Əyilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  18 mm
 • Əyilən polad vərəqənin eni (max):

  3000 mm
 • Yuxarı valın diametri:

  285mm
 • Əymə sürəti (max):

  7 m/s
 • Qabarit ölçüləri:

  5640 x 1440 x 1450 mm
 • Çəkisi:

  26530 kq
 • Sayı:

  2
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla elektromexanik əymə • Polad vərəqə əyən avadanlıq (vals)
 • Modeli/markası:

  367П
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Avadanlığın gücü:

  70 kVt
 • Əyilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  25 mm
 • Əyilən polad vərəqənin eni (max):

  2500 mm
 • Yuxarı valın diametri:

  420 mm
 • Əymə sürəti (max):

  7,15 m/s
 • Qabarit ölçüləri:

  7695 x 2350 x 2015 mm
 • Çəkisi:

  42000 kq
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla elektromexanik əymə • Polad vərəqə əyən avadanlıq
 • Modeli/markası:

  ЛС-6
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Mühərrik gücü:

  5,5 kVt
 • Əyilən polad vərəqənin qalınlığı (max):

  4 mm
 • Əyilən polad vərəqənin eni (max):

  2000 mm
 • Əymə bucağı:

  0 – 1300
 • Qabarit ölçüləri:

  3370 x 1340 x 1765 mm
 • Çəkisi:

  3000 kq
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla hidravlik əymə • Müxtəlif metal prokat bükən avadanlıq
 • Modeli/markası:

  XZP 100/12
 • İstehsalçı:

  Çexiya
 • Nominal gücü:

  7,5 kVt
 • Əyilən metal prokatın qalınlığı (max):

  12 mm
 • Əyilən metal prokatın polkanın eni (max):

  100 mm
 • Əymə radiusu (min):

  500 mm
 • Qabarit ölçüləri:

  1800 x 1400 x 1490 mm
 • Çəkisi:

  4420 kq
 • İş prinsipi:

  Soyuq üsulla hidravlik əymə • Körpülü kran
 • Modeli/markası:

  25-22.5
 • İstehsalçı:

  Almaniya
 • Nominal gücü:

  30 kVt
 • Yükqaldırma qabiliyyəti (max):

  10 t
 • Sayı:

  6 • Qülləli kran
 • Modeli/markası:

  КП-300
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Nominal gücü:

  45 kVt
 • Yükqaldırma qabiliyyəti (max):

  10 t
 • Sayı:

  1 • Çatmalı kran
 • Modeli/markası:

  K-305H
 • İstehsalçı:

  Rusiya
 • Nominal gücü:

  65 kVt
 • Yükqaldırma qabiliyyəti (max):

  30 t
 • Sayı:

  1 • Hidrovlik silindrli maşın
 • Modeli/markası:

  AHS 30x25-30
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • İş uzunluğu:

  3100 mm
 • Mühərrik gücü:

  22 kW
 • Uzunluq:

  6100 mm
 • Hündürlük:

  2200 mm
 • Eni:

  2200 mm
 • Çəkisi:

  22.580 kq • Flanş qazma maşını
 • Modeli/markası:

  AFD-10
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Mühərrik gücü:

  22 kW / 140Nm
 • Maksimum iş parçasının çəkisi:

  750 kq
 • Qabarit ölçüləri:

  6500x5500x2550 mm
 • Polad vərəqə qalınlığı / maks:

  6/80
 • Çəkisi:

  7250 kq • Dəmirkəsən qayçı
 • Modeli/markası:

  VS 3020
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Kəsmə uzunluğu:

  3080 mm
 • Metal vərəqə qalınlığı (polad):

  20 mm
 • Metal vərəqə qalınlığı (paslanmayan polad):

  13mm
 • Mühərrik gücü:

  45 kVt
 • Qabarit ölçüləri:

  4100 x 3850 x 2850 mm
 • Çəkisi:

  20.800 kq • Lentli mişar
 • Modeli/markası:

  KMT 560 KDG
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Əməliyyat növü:

  Yarı avtomatik,Qoşa sütun, Miter kəsmə
 • Maksimal kəsim ölçüsü:

  560
 • Bıçağın ölçüsü:

  7145 x 54 x 16 mm
 • Bıçaq sürəti:

  18-75 m / min
 • Kəsmə sürəti:

  25-90m / min
 • Çalışma hündürlüyü:

  875 mm
 • Qabarit ölçüləri:

  2000 x 3500 x 2250
 • Çəkisi:

  3500 kq • Profil kəsən avadanlığı (hidravlik)
 • Modeli/markası:

  HKM 175
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Diametri və maksimal qalınlığı:

  40 x 32 mm
 • Diametri və qalınlığı:

  57 x 22 mm
 • Maksimal diametr:

  125 x 5 mm
 • Qalınlığı:

  16 mm
 • Genişliyi:

  60 mm
 • Dərinliyi:

  100 mm
 • Hündürlüyü:

  910 mm
 • Mühərrik gücü:

  11 kVt
 • Qabarit ölçüləri:

  2730 x 1150 x 2280 mm
 • Çəkisi:

  6 ton • Boru və profil əyən avadanlığı (hidravlik)
 • Modeli/markası:

  HKP 50
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Kəsim diametri:

  50 mm
 • Aşağı rulonlarda diametri:

  162 mm
 • Yuxarı rulonlarda diametri:

  152 mm
 • Hidravlik Güc:

  8 ton
 • Çalışma sürəti:

  4.5 m/min
 • Mühərrik gücü:

  1.1 kVt
 • Qabarit ölçüləri:

  810 x 950 x 1500
 • Çəkisi:

  500kq • Plazma
 • Modeli/markası:

  PL 30120
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Boru kəsimi:

  Min. Ø50 – Max. Ø400 – 6000mm
 • Profil kəsimi:

  Min.50x50mm –Max.250x250mm – 6000mm
 • Yerləşdirmə dəqiqliyi:

  ±0.1 mm
 • Təkrarlanma:

  ±0.1 mm
 • Maksimum yerləşdirmə sürəti:

  35 m/min
 • Kəsmə bucağı (İSO 9013):

  2° - 4°
 • Filtr:

  6.000-8.000-10.000-12.000 m3/h • Polad vərəqə əyən maşın (hidravlik)
 • Modeli/markası:

  AD-R 30320
 • İstehsalçı:

  Türkiyə
 • Bükmə uzunluğu:

  3050 mm
 • Bükülmə tonu:

  320 ton
 • Bükülmə sürəti:

  10 mm/sn
 • Mühərrik gücü:

  37 kVt
 • Çəkisi:

  17.260 kq • Polad vərəqə əyən maşın (hidravlik)
 • Modeli/markası:

  N.KO UZ-50
 • İstehsalçı:

  Çexiya
 • Kəsmə sürəti:

  1.2 m/dəq
 • Materialın qalınlığı:

  7-70 mm
 • Minimum material ölçüsü:

  Armatur ilə 200 × 100 × 7 mm kiçik hissələrin emalı üçün
 • Çəkisi:

  175 kq