Tarixсəmiz


“Rezervuar və Metal Konstruksiya” MMC-nin tarixi


  • 1965-ci ildən 01.01.1969-cu ilədək – Сумгаитская мастерская монтажных заготовок (СММЗ) треста
    «Азнефтехиммонтаж» Азербайджанской ССР;

  • 01.01.1969-cu il tarixindən 31.12.1987-ci il tarixə qədər müəssisənin adı: «Azneftkimyaquraşdırma» trestinin nəzdində olan Sumqayıt quraşdırma tədarüklər zavodu (Сумгаитский завод монтажных заготовок треста
    «Азнефтехиммонтаж»);

  • 01.01.1988-ci il tarixdən etibarən: «Azİxtisaslaşdırılmış Tikinti Quraşdırma» nəzdində olan «Sumqayıt-metal- konstruksiya» zavodu (Сумгаитский завод завод металлоконструкций «Азможнтажспецстроя») - (AzSSR İxtisaslaşdırılmış Tikinti Quraşdırma Nazirliyinin 28.12.1987-ci il tarixli 284 №-li əmrinə əsasən);

  • 01.10.1991-ci il tarixdən etibarən: «AzQUR» Səhmdar Firmasının nəzdində olan «Sumqayıt metalkonstruksiya» zavodu («Azİxtisaslaşdırılmış Tikinti Quraşdırma»-nın yenidən təşkilat edilməsi il əlaqədər olaraq);

  • 01.04.1998-cil tarixdən etibarən: «Sumqayıt-Metal-Konstruksiya» Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti (Az.Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsinin 23.03.1998-ci il tarixli 450 №-li Sərəncamına əsasən);

  • «Sumqayıt-Metal-Konstruksiya» ASC-nin bölünməsi nəticəsində yeni müəssisə - «Rezervuar və Metal Konstruksiya» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmışdır. 10.08.2007 il tarixli Təsisçilərin yığıncağın Protokolu, 30.08.2007 il tarixli 04/k saylı əmr.