Siyasətimiz


KEYFİYYƏT, SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ EKOLOGİYA


  • Daxildə idarəetmənin mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi bizim üçün prioritet məsələlərdan biridir.

  • Məqsədimiz yerli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq hər zaman təhlükəsiz, sağlam iş şəraitinin yaradılması, saxlanması və ətraf mühitin mühafizəsidir.

  • Bizim üçün insan faktoru hər zaman üstünlük təşkil edir. Bu istiqamətdə bütün yerli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun iş şəraiti və prosesi təşkil edilir.

  • İdarəetmədə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və hər bir işçinin sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qorunması əməliyyatlardan və inzibatı funksiyalardan yüksək tutulur.

  • “Rezervuar və Metal Konstruksiya” şirkəti olaraq ən önəmli dəyərimiz davamlı olaraq göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyətini artırmaq və sifarişçilərin gözlənti və ehtiyyaclarını təmin etməkdir.

  • Biz bütün sifarişçilərə vaxtında, hüquq və keyfiyyət tələblərinə uyğun xidmət göstəririk.

  • Proseslərin qarşılıqlı şəkildə koordinasiya olunması və idarə edilməsi zamanı prosesə optimal yanaşma prinsipi başlıca meyardır.