Mounting

ÜSTÜNLÜKLƏR

MÜDDƏTLƏRƏ ƏMƏL EDİLMƏSİ

İşlərin hərtərəfli planlaşdırılması, icraat layihələrinin tərtib edilməsi ilə təmin edirik.

LEGİTİMLİK

Sənədlər və işlərin keyfiyyəti bütün zəruri tələblərə tam uyğundur.

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT

İşlərin nəticəsinə görə məsuliyyət daşıyırıq

İSİ (İşə salma-sazlama işləri)

"Qırmızı lent"ə qədər işlərin icrasını təmin edirik

TƏHLÜKƏSİZLİK

Qəzalı situasiyaların mümkünlüyünü istisna edirik

İŞİN MƏRHƏLƏLƏRİ

Dəqiq yoluna qoyulmuş proses

1

TİKİNTİ QURAŞDIRMA İŞLƏRİNƏ HAZIRLIQ

2

TİKİNTİ QURAŞDIRMA İŞLƏRİ

3

OBYEKTİN SINAQDAN KEÇİRİLMƏSİ

4

İSİ

5

İSTİSMARA VERİLMƏSİ