Körpülər

Körpü metal konstruksiyası RMK zavodu körpü tikintisi üçün müxtəlif metal konstruksiyalar istehsal edir. Biz müştərilərimizə çertyojların və layihələrin hazırlanmasından başlayıb məhsulların korroziyadan qorunması ilə başa çatan tam bir istehsal dövrü təklif edirik. Müəyyən tipə uyğun olan məhsulları standartlara və ya fərdi layihələrə tam uyğun olaraq hazırlayırıq. Zavodumuz istənilən miqdarda bərkidici və birləşdiricilərin istehsalı üçün bütün lazımi avadanlıqlara və ixtisaslaşmış işçi heyətinə malikdir. Funksional məqsədindən asılı olaraq körpülər aşağıdakı növlərə bölünür:
 • • Tağvari körpülər. Bu sütun sistemində metal təbəqə tağ və ya yarımtağın altından və ya üstündən birləşdirilir. Çox vaxt bu növdə olan körpülər şəhərlərdə bərk torpaqlarda tikilir. Bu növ konstruksiyalar digər növlərlə xüsusilə də tirlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə metala qənaət etməyə imkan verir.
 • Asma körpülər. Sahil boyunca metal qüllələr quraşdırılır və onların üzərindən körpünün döşəmə yoluna birləşdirilmiş buraz, zəncir və ya polad tel keçir. Eninə qoyulan metal tir körpüyə birləşdirilir və onu daha möhkəm edir.
 • Tros körpülər. Asma körpülərlə demək olar ki, eynidir, yalnız mərkəzi hissəsinə əlavə metal dirək bərkidilir.
 • Tirdən hazırlanmış körpülər. Bu körpülərin metal aşırımları ferma və tirlərdən hazırlanır. Bu növ körpülər metal körpülər arasında ən geniş yayılmış növ hesab edilir. Tirdən hazırlanmış körpülərin aşırımlarının uzunluğu 500 metrə çata bilər. Konstruksiyanın sadəliyi onun quraşdırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.
 • Kombinasiya edilmiş körpülər. Bu körpülərin tikildiyi ferma və ya tirlər aşağıda bir kəmərə malikdir - tağ və ya şprengel. Bu cür konstruksiyaların elementlərinə düşən gücün süni şəkildə tənzimlənməsi imkanına görə tikinti dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə azalır.
 • Ponton körpüsü. Bu tip körpülər metaldan hazırlanmış içi boş silindrik pontonlar sayəsində suda saxlanılır. Analogiyaya görə, gəmilərin sahilə yan alması üçün üzən metal konstruksiyalar qurulur.
Metal körpülərin xüsusiyyətləri
 • Metal körpülərin konstruksiyaları ayrı-ayrı seqmentlərə bölünə bilər.
 • Körpülərin metal konstruksiyaları sənaye standartlarına ən dəqiq şəkildə riayət etməklə hazırlanır. [*Körpü konstruksiyasının seqmentləri həm ərazidə, həm də qabaqcadan quraşdırıla bilər.
 • Nəqliyyat vasitələrinin və kran avadanlıqlarının daşıma qabiliyyətini bilərək, metal konstruksiyaların bloklarının çəkisini əvvəlcədən tənzimləyə bilərsiniz. Qabaritlərlə bağlı yanaşma da eynidir.
 • Metal körpülərin montaj blokları nisbətən yüngüldir, bu da nəqliyyat və quraşdırma xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Metal körpülərin digərlərindən üstün cəhətləri
 • Metal körpünün inşa edilməsi qısa ömürlü digər materiallardan tikilən körpülərdən daha sərfəlidir: onlar güclü və daha davamlıdır, onların inşası daha az vaxt tələb edə bilər.
 • Körpünün metal konstruksiyaları zəruri halda yenilənə bilən xüsusi bir örtük və ya boya ilə korroziyadan müdafiə olunur.