Digərləri

EÖX üçün metal konstruksiyaların istehsalı

"RMK" firması hər növ EÖX üçün metal konstruksiyaların istehsalını həyata keçirir. Biz həm standart məhsulların, həm də fərdi sifarişlərə uyğun olaraq tək nümunələrin istehsalını təklif edirik.

İstehsalımız qabaqcıl metal emalı texnologiyalarının (lazer kəsmə, qaynaq, əymə) tətbiqinə, yüksək keyfiyyətli karbonlu poladdan, qoruyucu örtüklərin çəkilməsinin ekoloji metodlarından istifadəyə əsaslanır. Müasir peşə avadanlıqlar parkı və firma mütəxəssislərinin yüksək təcrübəsi yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına zəmanət verir. Firmanın məhsulları rəqabətqabiliyyətli qiymətlərə satılır. EÖX üçün bütün metal konstruksiyalar istehlakçıların enerji təchizatı sahəsində reqlamentləşdirici və normativ sənədlərin tələblərinə cavab verir.